20%
20%

Prin utilizarea acestui Site, sunteţi de acord cu prezenţii Termeni și Condiții de cumpărare a Produselor furnizate de DEALUL CU AFINE SRL, după cum urmează:

 1. Definiţii:

În sensul celor prevăzute de prezenţii Termeni și Condiții privind cumpărarea de Produse DEALUL CU AFINE SRL, termenii folosiţi au următorul înţeles:

1.1.Vânzător: DEALUL CU AFINE SRL, societate înmatriculată în România, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Sos. Nordului nr 96H, et.1, ap13, cam. 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40 /4869/10.04.2018, Cod Fiscal 39159070, reprezentată prin Naqvi Ajay, în calitate de Administrator.

1.2. Site: www.thebluerenaissance.earth

1.3. Contract – contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărator, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului, în conformitate cu dispozițiile art. 9 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic și art. 1186 din Codul Civil, precum și cu orice alt act normativ aplicabil în materie, reprezentat de prezenții Termeni și Condiții.

1.4. Produse: orice produs listat pe Site și pe care Vânzătorul este autorizat să îl vândă, menţionat în Comandă pentru a fi furnizate de către Vânzător Clientului.

1.5. Client: denumit în cuprinsul prezentului document și Cumpărător, reprezintă orice persoană (fizică sau juridică) ce efectuează o Comandă prin care doreşte să cumpere Produse.

1.6. Oferta: cuprinde afine, afişate pe Site şi pe care Vânzătorul este autorizat să le vândă, precum și prețurile acestora. Oferta poate fi modificată în mod unilateral de către Vânzător în orice moment. Cu toate acestea, Preţul Comenzii nu se va modifica după confirmarea Comenzii aferente de către Vânzător în condiţiile art. 6.4. de mai jos, acesta fiind datorat în raport de preţurile din Oferta iniţială în baza căreia Clientul a efectuat această Comandă, chiar dacă Oferta a suferit modificări între timp.

1.7. Comandă (Formular de Comandă): un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client, prin care Clientul transmite Vânzătorului prin intermediul Site-ului, intenţia sa de a achiziţiona Produse.

1.8. Preţul Comenzii: reprezintă contravaloarea Produselor din Comanda făcută de către Beneficiar potrivit art. 1.7. și 1.6. de mai sus.

1.9. Curier: orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

1.10. Prețul final al Comenzii: este reprezentat de Prețul Comenzii şi preţul de livrare (curier) menționat pe Site sau în Ofertă.

 1. Drepturile de Proprietate Intelectuală

2.1. Conţinutul Site-ului este alcătuit din: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, semne protejate ca marcă și reprezintă integral proprietatea Vânzătorului şi/sau a furnizorilor săi, după caz, fiind protejat de legea specifică privind drepturile de autor şi drepturile conexe, precum şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul Vânzatorului sau a altui titular de drept, în tot sau în parte, indiferent de formă (tangibilă sau nu), a oricăror elemente din cele enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

2.2. Utilizarea pe Site a oricărui semn protejat ca marcă sau ca alt drept de proprietate industrială nu constituie reclamă pentru compania respectivă și este făcută în mod exclusiv pentru a facilita vânzarea Produselor. Vânzătorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuit pentru pagubele apărute prin folosirea neautorizată a conţinutului Site-ului.

2.3. Informațiile menţionate în Site au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună-credinţă, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe, Clientul este rugat să aducă acest lucru la cunostinţa Vânzătorului la adresa de e-mail ajay.naqvi@thebluerenaissance.earth pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

2.4. Orice idei, know-how ori programe dezvoltate de Vânzător în Site vor rămâne permanent proprietatea acestuia.

2.6. Clientul nu are dreptul să copieze/modifice/distribuie/vândă,să închirieze sau să utilizeze în orice mod Site-ul sau elemente din aceste, în tot sau în parte, inclusiv programele incluse în acesta. Nicio informație obținută din Site nu poate fi utilizată pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a cărui expresie este fundamental similară, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor titularului dreptului de autor,  , cu excepţia cazului când există permisiunea expresă, scrisă din partea Vânzătorului sau a titularul de drept, după caz.

 1. Politica de utilizare rezonabilă a Site-ului

3.1. Clientul declară că este de acord să utilizeze Site-ul în mod rezonabil. În cazul în care Vânzătorul va considera că Site-ul este utilizat într-un mod nerezonabil sau că prin folosința acestuia se cauzează prejudicii în orice mod fie Vânzătorului, fie Clientului sau celorlalți Clienți, Vânzătorul își rezervă dreptul, la alegerea sa exclusivă, fără a mai fi necesară prezentarea vreunei alte explicații și/sau notificare prealabilă, de a limita/restricționa/suspenda/întrerupe/înceta (după caz) dreptul de folosire a Site-ului de către Client sau de a îi impune acestuia anumite condiții de utilizare (limitări, după caz). Cu toate acestea, Vânzătorul va putea să notifice în prealalabil Clientul (telefonic/prin e-mail) și să îi acorde un termen de maximum 24 de ore pentru ca acesta să înceteze orice modalitate de utilizare nerezonabilă a Site-ului înainte de a lua orice măsură de restricționare/limitare a Site-ului

 1. Răspundere

4.1. Vânzătorul nu garantează că serverele pe care este găzduit site-ul sau e_mail-urile trimise de către acesta sunt fără componente informatice cu caracter potenţial dăunator, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari. Clientul foloseşte Site-ul pe riscul propriu, Vânzătorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe acesta. Vânzătorul nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor pe Site.

4.2. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Vânzătorul nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afișate pe Site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

4.4. Toate imaginile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (imagini statice sau dinamice, prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Furnizate de Client

5.1. Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului și datele de trafic cu bună credință, asigurând respectarea dreptului acestuia la protecția vieții private, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislației în vigoare.

5.2. Datele cu caracter personal furnizate de Client (inclusiv datele împuternicitului legal), precum și datele de trafic și de localizare vor fi prelucrate de Vânzător în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004, ale Legii nr. 677/2001 precum și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Datele colectate sunt folosite în principal în scopul executării Contractului, respectiv pentru furnizarea Serviciilor, incluzând procesarea comenzilor sau cererilor Clientului, facturare și încasarea Prețului Comenzii, relații cu Clienții, verificarea și recuperarea debitelor, îndeplinirea obligațiilor asumate de Vânzător prin contractele încheiate cu furnizorii. De asemenea, aceste date se pot folosi pentru furnizarea de servicii cu valoare adaugată și servicii accesorii, efectuarea de studii și statistici interne, studii de piață, în scopul prevenirii și depistării fraudelor și în orice alte modalități permise de lege, etc. În cazul în care aceste activități sunt realizate de către partenerii Vânzătorului, datele cu caracter personal furnizate de Client vor putea fi comunicate partenerilor în vederea furnizării/comercializării serviciilor. De asemenea, Vânzătorul va putea transfera datele cu caracter personal furnizate de Client în țară sau în străinătate către alți parteneri sau furnizori, sau organizațiilor de cercetare a pieței, dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea Contractului. Vânzătorul poate dezvălui informația altor persoane, dacă există o obligație legală în acest sens.

5.4. Privind datele sale personale, Clientul are urmatoarele drepturi: de acces și intervenție la acestea, de opoziție justificată la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a se adresa justiției, conform art. 13-18 din Legea nr. 677/2001, dreptul la restricționarea prelucrării datelor sale, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la portabilitatea datelor (respectiv posibilitatea de muta, copia sau transmite datele cu caracter personal de la Vânzător la alt operator indicat de Client), ce sunt asigurate de Vânzător conform legislației aplicabile.

 1. Comanda

6.1. Comanda poate fi efectuată de către Client online, prin completarea datelor sale în formularul de Comandă existent pe Site.

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, fiind direct răspunzător pentru consecințele unor erori în acest sens (Comandă întârziată, transmisă greșit etc).

6.3. Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

6.4. Comenzile vor fi confirmate de către Vânzător Clientului la adresa de e-mail pe care acesta din urmă o indică în formularul de Comandă.

6.5. Vânzatorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia la adresa de e-mail a acestuia din urmă, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese în cazul în care:

 1. a) nu este acceptată tranzacția de către banca emitentă a cardului Clientului,
 2. b) este invalidată tranzacția de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător.
 3. c) datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.
 4. Facturare și plata unei Comenzi

7.1. Prețul Comenzii se calculează conform tarifelor prevăzute în Oferta din cadrul Site-ului la momentul trimiterii Comenzii de către Client, dispozițiile art. 1.6., teza finală fiind aplicabile.

7.2. Prețurile din Site sunt exprimate în RON și includ TVA.

7.3. Factura se emite si de comunica de către Vânzător în temen de 5 zile de la data confirmării Comenzii conform art. 6.4. şi va conţine elemente de identificare atât ale Vânzătorului cât şi a Clientului, Produsele comandate și Prețul final al Comenzii descris la art. 1.10. de mai sus.

7.4. Vânzătorul va comunica factura emisă conform art. 7.3. la adresa de e-mail comunicată de către Vânzător la momentul completării formularului de comandă.

7.5. Plata facturii se va face online cu cardul la momentul efectuarii comenzii.. După efectuarea plății online, Clientul va primi pe adresa de email introdusă la realizarea plății un e-mail de confirmare.

7.6. Contractul se consideră încheiat între Client și Vânzător la data confirmării plății integrale, reprezentată de data alimentării contului Vânzătorului cu suma reprezentând contravaloarea facturii emise conform art. 7.3.

7.7. Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător pentru plățile online, incluzând dar nelimitându-se la: comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru acoperirea tuturor costurilor asociate plății Prețului o poartă numai Cumpărătorul.

 1. Livrarea Comenzii

8.1. Vânzatorul va expedia Produsele menționate în Comandă în sezonul de recoltare a afinelor, in perioada indicata de Client la momentul plasarii comenzii si efectuarea platii integrale a facturii, conform art. 7.6. de mai sus.

8.2. Vânzătorul va efectua livrarea Produselor numai pe teritoriul României.

8.3. Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 11 de mai jos cu privire la dreptul de retragere, Clientul nu poate opera modificări asupra Comenzilor deja plasate. O Comandă este considerată ca fiind plasată după momentul achitării sale.

8.4. În situația în care Produsele sunt indisponibile/nu se mai află în stoc sau sezonul de cules s-a terminat si au ramas comenzi neonorate, Vânzătorul va informa Clientul în termen de maxim 10 zile despre indisponibilitate și despre faptul că va returna in termen de 14 zile contravaloarea Comenzii.

 1. Garanția produselor

9.1. Produsele sunt proaspat culeseambalate cutii rezistente si livrate Curierului in aceeasi zi.

9.2. Vânzătorul este autorizat în vederea distribuirii Produselor în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie.

 1. Recepția Produselor

10.1. Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul, indicată de Client, se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate.

10.2. Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul, indicată de Client, va verifica dacă Produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luată în considerare orice reclamație ulterioară facută de către Client în acest sens.

 1. Reclamații

11.1. Orice reclamație sau solicitare de informații în legătură cu Produsele livrate conform prezentului Contract, va fi adresată de către Client în scris la adresa de e-mail ajay.naqvi@thebluerenaissance.earth

11.2. Vânzătorul va analiza reclamațiile sau solicitările primite în legătură cu Produsul livrat conform prezentului Contract și va răspunde Clientului într-un termen ce nu poate depăși 30 de zile de la data primirii acestora.

 1. Legea aplicabilă. Rezolvarea litigiilor

12.1. Prezentul Contract este supus legislației române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 1. Modificarea Termenilor și Condiților

13.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica în viitor prezenții Termeni și Condiții. Cu toate acestea, vor fi aplicabili Termenii și Condițiile în vigoare la data plasării Comenzii de către Client.

 1. Mentenanța de urgență și mentenanța planificată

14.1. Vânzătorul poate efectua operații de mentenanță planificată regulat. Pot apărea și alte perioade de nefuncționare, planificate sau neplanificate. Site-ul nu va fi disponibil pe durata acestor perioade.

 1. Dispoziții finale

15.1. Prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, Clientul declară că are vârsta legală pentru a încheia și executa prezentul Contract, că a citit, a înțeles în totalitate și este de acord cu cele prevăzute de Termenii și Condițiile privind cumpărarea de produse de pe website-ul www.thebluerenaissance.earth

15.2. Vânzătorul poate fi contactat la datele de contact menționate în preambulul Termenilor și Condițiilor prezente ori la adresa de internet www.thebluerenaissance.earth.

15.3. Vânzătorul va putea transmite notificări cu privire la executarea prezentului Contract prin diferite mijloace, inclusiv prin e-mail, poștă sau mesaje scrise (SMS). Notificările privind Site-ul, pentru care nu este necesară nicio înregistrare, sunt comunicate în general, printr-o notificare online postată de către Vânzătorul în cadrul Site-ului.

15.4. Dacă oricare dintre clauzele prezenților Termeni și Condiții va fi considerată nulă sau nescrisă, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

 1. Forţa majoră.

16.1. Niciuna dintre Părţi nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parţială) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţa majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoştinţa de îndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului.

16.2. Forţa majoră va fi probată conform legii.

What is organic and why is it expensive?
Why should juice have water?
Why are berry juices blended with other fruit juices or honey?
Is our juice ready to drink?
Why are we mostly available online?
Is our juice tasty?